Leektronik utför Cad-arbete på CADint-elektronikcad.
Schema och PCB-layout.
Viss erfarenhet av PADS PCB

Utbildning på CADint elektronik-cad i samarbete med CADint Sweden